Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Havnen, Dansk Sømandsmission i fremmede Havne Udstedt 1955-06-01
Afs. person -
Modtager - Sket land Holland
Modt. person - Sket sted Rotterdam
Indhold Oplysninger om kirken i Rotterdam og om Rotterdam havn i 1955.
Kilde tryksag
Emneord livet i land, sømandskirke
Referencer -