Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender H&S Udstedt 1950 c.
Afs. person -
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted -
Indhold Fortegnelse over danske marinemalere, hvis værker har kunstnerisk værdi. Samtlige omtales i Weilbachs Kunstnerleksikon I-III (1947-1952).
Kilde original
Emneord kunst, marinemalere
Referencer -