Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Danmarks Skibskreditfond, København Udstedt 1965
Afs. person -
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted København
Indhold Beretning og regnskab for kalenderåret 1962, fondens fjerde år.
Kilde Danmarks Skibskreditfond
Emneord organisation, Skibskreditfond
Referencer -