Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Danmarks Rederiforening, København Udstedt 1986
Afs. person -
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted København
Indhold Kortfattet beretning og tilstand for dansk skibsfart 1986, illustr.
Kilde Danmarks Rederiforening
Emneord organisation, Rederiforeningen
Referencer -