Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Dansk Esso A/S, København Udstedt 1964-06-02
Afs. person Mortensen, Preben, fuldmægtig
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted København
Indhold Flådens størrelse per 1. april 1964.
Kilde Dansk Esso
Emneord rederi, Dansk Esso
Referencer -