Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Mærsk Post, APM Udstedt 1979
Afs. person -
Modtager - Sket land USA
Modt. person Fencker, Erik Sket sted Californien
Indhold Artikel om de træskonnerter med motor og med delvis skandinavisk besætning fragtede tømmer langs Californias kyster til 1920'erne.
Kilde tryksag
Emneord trafik, rutefart, tømmerfart, USA
Referencer -