Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Foreningen til Gamle Skibes Bevarelse, Dansk Veteranskibsklub Udstedt 1969
Afs. person -
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person Fencker, Erik Sket sted København
Indhold Meddelelser fra Foreningen til Gamle Skibes Bevarelse, Dansk Veteranskibsklub, love, vedtægter, udflugter etc. for perioden 1963-1969 (usorteret, ukomplet).
Kilde tryksag
Emneord forening, veteranskibe, bevaringsværdige skibe
Referencer -