Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Signalposten, medlemsblad Udstedt 1973
Afs. person -
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person Fencker, Erik Sket sted København
Indhold Uddrag fra Signalposten med omtale af tidlige og nyere færger og færgelejer i Danmark. Generalarrangement for mange færger i A4-størrelse. Informative oplysninger om især færgers forbindelse med togdriften.
Kilde tryksag
Emneord fartøj, færge, havne, færgelejer
Referencer -