Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender P. Ph. Stuhrs Maskin- og Skibsbyggeri, Ålborg Udstedt 1918-07-13
Afs. person -
Modtager Thurø D/S A/S, Thurø Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted Ålborg
Indhold Kontrakten i en stemplet originalkopi, hvor værftet bygger til fabrikant Im. Stuhr et dampskib og med tilføjelse dateret 1920-06-04 om salg af kontrakt til Jutlandia D/S A/S af 1919-04-09 og videresalg til Thurø D/S A/S. Samt overenskomst om salget fra Jutlandia til Thurø 1920-07-04. Kapacitetsplan for skibet. Fribordsbrev dateret 1921-02-04.
Kilde original
Emneord fartøj, dampskib, fragtskib
Referencer -