Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Ericksen & Grøn's Eftf., København Udstedt 1970 c.
Afs. person -
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted København
Indhold Se titel.
Kilde tryksag
Emneord skibsværft, bådværft, skibsbygning
Referencer -