Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Nationaltidende, København Udstedt 1883-06-23
Afs. person -
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted København
Indhold Artiklen er taget og oversat fra Nautical Magazine 1883 June. Om lastelinjer og overlastning. Desuden tabeller over dansk tonnage i landets forskellige byer og for udviklingen i tonage 1866-1882 med flere.
Kilde tryksag
Emneord skibsbygning, skibsmåling, tonnage
Referencer -