Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender H&S, Helsingør Udstedt 1965
Afs. person Nielsen, Christian, konservator
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted Helsingør
Indhold Se titel.
Kilde original
Emneord etnologi, bevaringsværdige skibe, opmålinger, museum
Referencer -