Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Norges Handels- og Sjøfartstidende m.fl. Udstedt 1958
Afs. person Vogt, L.J., direktør, Oslo
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted København
Indhold En del materiale om Øresundstolden.
Kilde tryksag
Emneord told, Øresundstold
Referencer -