Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Fyrdirektoratet, København Udstedt 1954-1966
Afs. person -
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted København
Indhold Samt Vikingen 1961: "Vagervæsenet afgår ved en stille død" af G. Honnens de Lichtenberg.
Kilde tryksag
Emneord fyrvæsen, fyr, afmærkning, farvandsafmærkning
Referencer -