Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender DSB, København Udstedt 1956
Afs. person -
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted København
Indhold Meddelelser fra DSB, Bladet Danske Statsbaner 1956 med gennemgang af bilfærgen og gengivelser fra bygningen, artikel fra Thriges blad om udstyret på færgen.
Kilde tryksag
Emneord fartøj, motorskib, færge
Referencer -