Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Dansk Skibsbygning Tidsskrift, København Udstedt 1921-04-01
Afs. person -
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person Fencker, Erik Sket sted København
Indhold Artiklen med gengivelse af flere typer af båden i forskellige situationer og forklaring på bådens konstruktion og klargøring.
Kilde tryksag
Emneord redningsvæsen, redningsmiddelr, redningsbåd
Referencer -