Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Lodsdirektoratet, København Udstedt 1961-11-02
Afs. person Schmidt, Mogens
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted København
Indhold Udstedt jf. lodslovens § 41, stk. 6 og 7.
Kilde tryksag
Emneord lodsvæsen, lhjælpelodser, direktiv
Referencer -