Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Københavns Havn, København. Udstedt 1957
Afs. person -
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted København
Indhold Udfærdiget af ministeriet for offentlige arbejder.
Kilde tryksag
Emneord havnevæsen, reglement
Referencer -