Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Forsvarsministeriet, København Udstedt 1960
Afs. person Hansen, Poul
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted København
Indhold Lodser skal være forsynet med formularen SUndhedserklæring, som de kan foranledige udfyldt om bord på skibe, som de lodser.
Kilde tryksag
Emneord lodsvæsen, sundhed, karantæne
Referencer -