Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender - Udstedt -
Afs. person -
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted -
Indhold KASSERET. Søsætningsmeddelelse for udenlandskskib til udenlandsk reder fra Odense Staalskibsværft.
Kilde kopi
Emneord skibsbygning, søsætning
Referencer -