Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender H&S, Helsingør Udstedt 1931-09-09
Afs. person Klem, Knud, Helsingør
Modtager Nyborg Straffeanstalt, Nyborg Sket land Danmark
Modt. person Bertelsen, E., overlærer, Nyborg Sket sted Skagen
Indhold oplysninger, der har været medgivet tegninger af de gamle fyr i Skagen og Anholt.
Kilde kopi
Emneord fyrvæsen, vippefyr, fyrtårn, Skagen, Anholt
Referencer -