Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender H&S, Helsingør Udstedt 1931-10-15
Afs. person Klem, Knud, Helsingør
Modtager Nyborg Straffeanstalt, Nyborg Sket land Danmark
Modt. person Bertelsen, E., overlærer, Nyborg Sket sted Fakkebjerg
Indhold oplysninger, der har været medgivet tegninger af Fakkebjerg fyr.
Kilde kopi
Emneord fyrvæsen, fyrtårn, Fakkebjerg
Referencer -