Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender - Udstedt -
Afs. person -
Modtager - Sket land -
Modt. person - Sket sted -
Indhold KASSERET. Timeseddel for modelarbejde, men der mangler oplysninger, så tallene kan bruges til noget. Kan ikke relateres til et budget over en modelbygning.
Kilde manuskript
Emneord model, modelafregning
Referencer -