Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Danmarks Rederiforening, København Udstedt 2009
Afs. person -
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted København
Indhold Hæfte med bygningsoplysninger inklusive indbo og malerier.
Kilde print
Emneord bygning, Rederiforeningen
Referencer JM 10478