Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender JoNav, England Udstedt 1949-07-01
Afs. person Hughes, A.J.
Modtager - Sket land Verden
Modt. person - Sket sted -
Indhold Artikel om ekkoloddets muligheder i navigation.
Kilde JoNav Vol.2
Emneord navigation, ekkolod
Referencer -