Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Asiatisk Kompagni Udstedt 1898
Afs. person Tuxen, C. L.
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted København
Indhold Trykt i Tidskrift for Søvæsenet 1898.
Kilde tryksag
Emneord handelshuse, Asiatisk Kompagni
Referencer H&S 1950:2879.