Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Helsingborg Hamn, Helsingborg Udstedt 1950 c.
Afs. person -
Modtager MfS, Helsingør Sket land Sverige
Modt. person - Sket sted Helsingborg
Indhold Folder med havneplan og kajnumre.
Kilde tryksag
Emneord havnevæsen, havnekajer
Referencer -