Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender JL, København Udstedt 1954-06-21
Afs. person -
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted Svendborg
Indhold Beretning om afslutningen på Kogtved med censornavne etc.
Kilde kopi
Emneord uddannelse, søfartsskole, dækselev, styrmandsaspirant
Referencer -