Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender H.C. Christensen, Rederi, Marstal Udstedt -
Afs. person -
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted Marstal
Indhold Liste over rederiets skibe med navn, byggested, skibstype, størrelse, kaptajner og historie for 83 skibe. Ikke alle oplysninger er overført til EH-kartoteket. Ingen kilde anført.
Kilde manuskript
Emneord fartøj, skibsliste
Referencer -