Reference bilag

Referencebilag:

                 

Søge ord :  
ID-nummer Titel
Kildegruppe Skibsnavn
Afsender Søens Verden Udstedt 1960-1961
Afs. person Lund, Kaj
Modtager - Sket land Danmark
Modt. person - Sket sted København
Indhold KASSERET. Artikel om især FENJA DANs sejlads i is ved Finland
Kilde Søens Verden
Emneord fartøj, issejladsskib
Referencer -