A R K I T E K T U R H I S T O R I S K E   E M N E R

Kirker, kloster og byggeteknik


 

Kirkearkitekturhistorisk gennemgang

Kirkearkitektur - Indledning
Byggeteknik i middelalderen - Tegl, forbandt og hvælvinger
Bygningsdelene og deres benævnelser og samhørighed
Bygningsklassificering - danske kirkers udvikling
Kirkernes inventar
Klosterbygninger og visse andre tilknyttede bygninger
Ortodokse-russiske kirke og liturgi

Rejsenotater fra Mecklenburg & Sachsen om kirker m.m.
Rejsenoter om steder i Syditalien og Sicilien;

Enkelte kirker beskrevet;

 

Arkitekturhistorisk gennemgang

Græske antik - de græske templer
Romerrigets bygninger - basilikaen
Yderligere tekst om Pompeiis bygninger
Oldkirkens bygningsskik
Ravennas oldkristne bygningsværker og historie
Byzantinsk arkitektur fra ca. 325 til ca. 800
Merovingisk og karolingisk arkitektur fra ca. 700 til ca. 900
Romanske bygningsværker
Gotiske bygningsværker

Noget om Det Kongelige Biblioteks bygninger

Retur til forsiden

Opdateret d. 22.4.2012
Jørgen Marcussen