OVERSIGT OVER INSTITUTIONER OG DERES FUNKTIONER


  Handels- og Søfartsmuseet — registrerede søkort
Handels- og Søfartsmuseet — indeks til museets årbøger
IMO skibsidentifikationsnumre
Lloyd's of London — en kort oversigt
Nautisk Prøvekammer
Statens Skibstilsyn
Søfartsstyrelsen — Skibsliste over danske handelsskibe 1986-2005
Weilbach — lidt historie

Den maritime ordbog — indeks
Retur til indledning for maritime artikler


Retur til forsiden
 
Opdateret d. 11.10.2009
Jørgen Marcussen