MUSEET FOR SØFARTS KORTSAMLING


  Museet for Søfarts (tidligere Handels- og Søfartsmuseets) kortsamling bestående af omkring 5.000 kortblade og atlaskort er registreret på flere måder. Alle kort registreret mellem 1915 og 1995 er registreret i protokoller og en del af kortene tillige på emnesorterede kartotekskort. Begge dele befinder sig på museet.

Endvidere er alle kort, som vi fysisk har set, registreret i en database og vist på forskellig måde på denne hjemmeside. Alle kort er desuden med en post for hvert enkelt kort, løse ark eller i atlas og enkelte bøger. Desuden har hvert atlas en post foruden dets post lagt i den nationale museumsdatabase, REGIN, som offentligheden har adgang til.
 

  Farvandsoversigt; — indgang via farvandsområde også kaldet folioområde
Kan tage nogle sekunder at aktivere pga. stor datamængde.
 
Kortoversigt — alle kort farvandssorteret

Kortnummerliste — indgang via museumsregistreringsnummer
 
 
Indledning og forklaring — og tips til brug af grafisk visning

Grafisk visning af dækningsområder 

 
Retur til forsiden
Opdateret d. 6.3.2017
Jørgen Marcussen